بهترین نرم افزار برای محافظت از نقاط پایانی سال 2020: بسته های تجاری برای امنیت اینترنت


بهترین نرم افزار امنیتی نقطه پایانی باید بتواند از چندین دستگاه برای تجارت شما محافظت کند.

بهترین نرم افزار حفاظت از نقطه پایانی

علاوه بر این ، باید تمام امنیت سایبری و کنترل حریم خصوصی رایانه های تجاری را در یک داشبورد قرار دهد. این بدان معنی است که از دیوار آتش استاندارد گرفته تا نرم افزار آنتی ویروس با حذف بدافزار و محافظت در برابر باج افزار برای چندین دستگاه.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>