[ad_1]

بهترین نرم افزار EHR (Electronic Health Record) به مدیریت همه جنبه های مراقبت از بیمار در مراقبت های بهداشتی ، از تدارکات عمومی تا مدیریت پرونده بیمار ، نسخه و فاکتور کمک می کند.

علاوه بر این ، نرم افزار EHR می تواند پورتالی را برای ارتباط مستقیم با بیماران فراهم کند تا آنها بتوانند نوبت ها را رزرو کنند ، نتایج آزمایش را بررسی کنند و فرم های لازم را تکمیل کنند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر