[ad_1]

بهترین پلتفرم های نرم افزاری ارکستراسیون ابری می توانند با سهولت بیشتری کارها و گردش کار را در ابرها و پشته های برنامه های محلی خودکار کنند.

بهترین نرم افزار برای ارکستراسیون در ابر

این امر به ویژه هنگامی که سرویس های رایانش ابری به بخشی فزاینده از مهمترین مشاغل امروزی تبدیل می شوند ، از اهمیت بیشتری برخوردار است ، زیرا ابرهای عمومی ، ابرهای خصوصی و استراتژی های ابر ترکیبی به بخشی مشترک از زیرساخت های فناوری اطلاعات تبدیل می شوند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر