[ad_1]

سرور برهنه فلزی یک سرور فیزیکی است که به یک مشتری اختصاص یافته است. اگرچه ظهور (و ظهور) سرورهای فلزی برهنه در سالهای اخیر مشاهده شده است ، اما آنها جدید نیستند و بیش از یک دهه است که در دسترس تجاری هستند. بسیاری از پخش کننده های بزرگ در فضای ذخیره سازی ابری ، از قبل پیشنهادات فلزی سرورها را ندارند.

سرورهای فلزی برهنه hypervisor را از بین می برند ، که امکان مجازی سازی با خدمات رایانش ابری را فراهم می کند ، این بدان معناست که چیزی برای جلوگیری از سریعترین عملکرد برنامه ها وجود ندارد. با این حال ، برخی از ارائه دهنده های سرور فلزی برهنه ، هم مزایای بسیار کارآمد سرور فیزیکی را نشان می دهند و هم مزایای چند اجاره ای همراه با مجازی سازی.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر