[ad_1]

بهترین خدمات جلوگیری از از دست دادن داده ها (DLP) با هدف جلوگیری از اتلاف داده ها از طریق ذخیره سازی محافظت نشده یا فیلتر کردن شخص ثالث مخرب است.

خط دفاعی دفاع این است که اطمینان حاصل کنید که داده های تجاری در وهله اول به صورت ایمن ذخیره می شوند. مورد بعدی این است که اطمینان حاصل کنید فقط افراد یا گروه های کاربری مناسب از مجوزهای داده مناسب برخوردار هستند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر