[ad_1]

بهترین خدمات رونویسی پزشکی در صورت تسهیل تهیه گزارشات و در عین حال افزایش کارایی.

بهترین خدمات رونویسی پزشکی

دیکته کردن یادداشت های بیمار یک عمل بالینی رایج است و کپی کردن آنها توسط منشی می تواند در هنگام مشغله ضروری باشد. اما گاهی اوقات فقط عملی نیست ، خواه کمبود نیرو باشد ، نه هزینه و نه فقط وقتی که در حال حرکت هستید. در این حالت ، خصوصاً هنگام به روزرسانی سوابق بیمار در نرم افزار EHR یا EMR ، خدمات رونویسی می توانند به یک ابزار بسیار مفید تبدیل شوند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر