بهترین توزیع های لینوکس برای کاربران انرژی در سال 2020


کاربر قدرتمند لینوکس نژادی شناخته شده است و فقط از زمین منفجر نمی شود. همه مبتدیان قبل از اینکه بتوانند خود را به عنوان یکی توصیف کنند ، باید با نصب لینوکس خود طولانی و سخت کار کنند.

بهترین توزیع برای کاربران باتجربه

حداقل ، کاربر قدرتمند مهارت زیادی در همه موارد لینوکس ، اعم از هسته ، Bash یا سیستم های مدیریت بسته – خواهد داشت و به نام پیکربندی سیستم نمی خواهد دستان خود را کثیف کند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>