[ad_1]

بهترین تلویزیون های 8K کار غیرممکن را انجام داده اند. آنها تلویزیون های 8K را به نظر یک سرمایه گذاری معقول تبدیل کرده اند.

وقتی تلویزیون های 8K نظم احمقانه ای به نظر می رسید ، لازم نیست خیلی عقب بروید ، با محتوای کم تا 8K و فناوری (استفاده از چهار برابر پیکسل بیشتر از تلویزیون های 4K) هیچ جای خریداران روزمره نیست. این واقعیت که جریان های جریانی امروز نمی توانند جریان های 8K را پشتیبانی کنند ، یک تلویزیون 8K بدون مسیرهای تعقیب و گریز زیاد باقی می گذارد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر