بهترین برنامه های حفظ حریم خصوصی برای Android در سال 2020


هدف شما بهترین برنامه های حفظ حریم خصوصی برای گوشی های هوشمند یا رایانه لوحی Android شما در مدیریت بهتر امنیت و حریم دستگاه تلفن همراه شماست.

بهترین برنامه های حفظ حریم خصوصی برای Android

این امر خصوصاً به این دلیل است که به خصوص با افزایش زیاد ردیابی کوکی ها برای بازاریابی آنلاین و جمع آوری داده ها ، حریم خصوصی کاربران به یک موضوع مهم آنلاین تبدیل شده است. علاوه بر این ، کاربران تلفن های Android مراقبت بیشتری از برنامه های تقلبی دارند که ممکن است سعی کنند مستقیماً به داده های شما متصل شوند.


منبع: subtitle-news.ir