بررسی آیفون XS | TechRadar


این iPhone XS است – همانطور که فکر می کنید “10 -S” تلفظ می شود نه “مازاد”. به نظر می رسد یکسان با آیفون X 2017 است و ممکن است فکر نکنید چیز زیادی تغییر کرده است – اما تفاوت هایی بین آنها وجود دارد.

این یک وضعیت عجیب برای بررسی است. معمولاً ، وقتی به نوع “S” آیفون نگاه می کنیم ، می پرسیم ارزان تر از مدل ارزان تر سال قبل است؟


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>