بررسی آیفون X TechRadar


آیفون X جهش بزرگی است که تلفن های اپل طی ده سال به آن نیاز دارند و به لطف به روزرسانی iOS 14 در سال 2020 نیز بهتر است.علاوه بر آیفون اصلی در سال 2007 ، این آیفون بیشترین تأثیر را در روند آن داشت. در تلفن های هوشمند اپل همیشه – و حتی آخرین جانشینان آن نیز تغییر زیادی در ابتکار طراحی خود ایجاد نکرده اند.

اپل خود آن را آینده تلفن های هوشمند می نامد ، تجسم آنچه برای یک دهه تلاش کرده است به دست آورد. اما در حالی که آیفون X با قطعات ممتاز و تجربه کاملاً جدیدی همراه است ، این یک شرط بزرگ برای برند کوپرتینو نیز محسوب می شود ، زیرا سعی دارد برخی از پیشروها را در زمینه نوآوری گوشی های هوشمند بدست آورد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>