با سختی کار صنعت دوربین ، Photokina به طور نامحدود تعلیق شده استبرگزارکنندگان Photokina اعلام کردند که بزرگترین نمایشگاه تجارت عکس و تصاویر در جهان برای مدت نامحدود به حالت تعلیق درآمده است.

بر اساس بیانیه عمومی ، برگزارکنندگان Photokina دلیل اصلی لغو نمایشگاه که از سال 1950 در کلن آلمان برگزار می شود ، “ادامه شیب تند” در بازار دوربین و تصویربرداری را عنوان می کنند.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید