با تثبیت بازار POS ، Lightspeed Upserve را خریداری می کندارائه دهنده راه حل های POS ، Lightspeed با ادغام بازار فروش همچنان به خرید دیگری دست زده است.

سکوی مدیریت رستوران Upserve آخرین شرکتی است که به عنوان بخشی از معامله ای با ارزش حدود 430 میلیون دلار به خانواده Lightspeed پیوست.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید