[ad_1]

آجیت پای ، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) ، قرار است در ماه ژانویه کناره گیری کند و زمینه را برای بازگرداندن بی طرفی شبکه به عنوان ستون تنظیم مقررات ارتباطات در آمریکا فراهم کند.

قانون بی طرفی شبکه توسط دولت اوباما معرفی شد و ارائه دهندگان خدمات را از اولویت قرار دادن برنامه های خاص فراتر از اقدامات استاندارد مدیریت ترافیک و دریافت هزینه از ارائه دهندگان محتوا برای هزینه های اضافی برای درمان ترجیحی منع کرد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر