[ad_1]

ظهور تلفن های هوشمند و حضور فزاینده دستگاه های اینترنت اشیا share یک شباهت مسلم است ، این واقعیت که اکوسیستم Arm نیروی محرکه هر دو است.

این طراح تراشه در موقعیت منحصر به فردی برای تحریک نوآوری و اجرای اینترنت اشیا قرار دارد ، زیرا فناوری Arm 70٪ از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، زیرا 180 میلیارد تراشه مبتنی بر Arm از زمان تأسیس 30 سال پیش این شرکت تحویل داده شده است. با این حال ، از این 180 میلیارد تراشه ، فقط در 5 سال گذشته بیش از 100 میلیارد بار حمل شده است.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر