بازو دسترسی به نقطه پایانی AI را برای دستگاه های اینترنت اشیا گسترش می دهدظهور تلفن های هوشمند و حضور فزاینده دستگاه های اینترنت اشیا share یک شباهت مسلم است ، این واقعیت که اکوسیستم Arm نیروی محرکه هر دو است.

این طراح تراشه در موقعیت منحصر به فردی برای تحریک نوآوری و اجرای اینترنت اشیا قرار دارد ، زیرا فناوری Arm 70٪ از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، زیرا 180 میلیارد تراشه مبتنی بر Arm از زمان تأسیس 30 سال پیش این شرکت تحویل داده شده است. با این حال ، از این 180 میلیارد تراشه ، فقط در 5 سال گذشته بیش از 100 میلیارد بار حمل شده است.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>