بازار تلفن های هوشمند همچنان بهبود می یابد ، اما هنوز از جنگل خارج نشده استمجموعه دیگری از داده های فروش تحلیلگران نشان می دهد که بازار جهانی تلفن های هوشمند پس از یک مشکل سخت 2020 به دلیل ویروس کرونا علائم بهبودی را نشان می دهد

گارتنر می گوید 366 میلیون دستگاه در سه ماهه سوم سال 2020 فروخته شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.7 کاهش داشته است. با این حال ، این به مراتب بهتر از دو سه ماهه قبلی است که همزمان با اوج شیوع بیماری همه گیر بوده و در طی آن بازار بیش از یک پنجم کاهش یافته است.


منبع: subtitle-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید