همانطور كه گفته شد به دليل پالسهاي الكتريكي و ورزشهاي تخصصي ايكس بادي در به عبارتی جلسه اولیه تغيير سايز براي شما محسوس است خبر عالی این میباشد كه آن گاه از اتمام تمرينات باز نیز كالري كم خواهيد كرد و تا جلسه آن گاه فرايند چربي سوزي ادامه خواهد داشت. به طوري كه آن گاه از تمرينات شما احساس ارامش و شادابي خواهيد كرد. زماني كه عضله ها كار ميكنند جريان خون افزايش ميیابد و سبب ساز شادابي كل تن و پوست ميشود همچنين سلوليتهاي پوست را از بين ميبرد. تمرینات ایکس بادی سبب تقویت هماهنگی عصب و عضله و رشد اقتدار به کارگیری ماهیچه‌ها در اشکال ورزش های سرعتی، قدرتی و انفجاری می شود. بله، ایکس بادی دقیقا همین گروه از افراد که سال ها به دلایل مختلف از جمله نبود وقت، دیر نتیجه گرفتن در شیوه های تمرینی دیگر و غیره ورزش نکرده اند را بدون چاره می کند دوباره تمرین کنند. دلایل اين شیوه از ورزش چيست؟ وزن كم كردن کلیدی ورزش ایکس بادی چگونه است؟ مطلب خیلی شگفت انگیز اینکه این فراوان شدن متابولیسم در مدت زمان خیلی مقداری رخ خواهد بخشید و فقط دارای روزی ۲۰ دقبقه اجرای ورزش شگفتآور xbody میتوانبد به نتیجه مناسب خودتان برسید. ۱. در ورزش ایکس بادی از شیوه تحریک الکترونیکی ماهیچه‌ها electric muscle stimulation بکارگیری شده میباشد که به موجب آن پالسهای الکترونیکی از سیستم به عضله ها نبی خواهد شد. متاسفانه یکی از معایب ایکس بادی رها نمودن آن زودتر از عاقبت گرفتن است. ورزش ایکس بادی بواسطه مقطع وسیعی از اثرات سودمند آن آیتم اعتنا بسیاری از اشخاص و اهمیت هدف ها مختلف بوده، به این مضمون‌ که علاوه بر نتایجی که به جهت تناسب اندام دارااست بعنوان یک ورزش معالجه کننده هم به کارگیری خواهد شد به این معنی که بر عکس خیلی از ورزشهای دیگر خیر صرفا ورزش سنگینی محسوب نمیگردد بلکه باعث درمان و احیای بدن نیز خواهد شد، ورزش ایکس بادی در باشگاه هیچ ضرری ندارد و به عبارتی طور که یاد شد برای اهداف درمانی نیز از آن بکارگیری میگردد، از همین گروه در استدیو های ایکس بادی برای توانبخشی، بهبود حرکت و تقویت عضلات حومه مفصلها بکارگیری میشود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه مهم ایکس بادی در گیشا وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر