فیدیبو به تیتر اولی پلتفرم تعدادی سکویی عرضه مکتوب دیجیتال در ایران، همین کتابخوان را کلیدی حمایت دیجیکالا به بازار ارائه کرده است. او در ادامه عنوان کرد: میانگین بها کتابهای فروش رفته در او‌لین نمایشگاه مجازی مکتوب تهران ۴۷۲ هزار ۲۱۲ ریال و در عصر دوم هم ۶۴۹ هزار و ۱۸ ریال بود که ۳۷.۴ درصد افزایش یافت. مهمترین هدف ما در راستا ترجمه کتاب این است که مشتریان معتبری که سفارش ترجمه مکتوب انگلیسی به فارسی خویش را به ما میسپارند، از ما راضی باشند و بهترین نتیجه را از سفارش ترجمه کتاب به ترجمیک اخذ نمایند. نویسنده بر آن میباشد تا تحولات اجتماعی ناشی از ظهور اسلام را با تکیه بر مسائل زنان و دستمزد بردگان به تصویر بکشد. کتابهای هجرت علیبابا کتابهای مرجعی میباشند که لازم نمی باشد از ورقه اولیه تا آخر آن را مطالعه نمایید تا دیتاها آیتم نیازتان را پیدا کنید. او سعی میکند تا با ترسیم واکنشهای شخصیتهای متفاوت داستان، اتفاق ها این برهه از تاریخ اسلام را به اکران بگذارد. قطعاً می بایست همین کتاب را مطالعه کنید تا بتوانید از طرز و شیوه او به جهت وصال به پیروزی های دوچندان پهناور به کارگیری نمایید. میپردازد. هدف مهم از بنا کردن کتاب دکل این می باشد که نوشته کلیدی بیانیه گامدوم انقلاب که به وسیله رهبر معظم انقلاب(حفظهالله) در بهمنماه ۱۳۹۷ ابلاغ شده، در قالب یک ماجرا جالب در معرض مطالعه جوانان عزیز قرار گیرد. ما دروغ را ریشه تمامی بدیها میدانستیم، ولی اکنون در صورتی که در اطرافمان یه خرده دقیق شویم میبینیم که چگونه همین فاضلاب سمیزندگی ما و اطرافیان ما را کتاب کنکور زمان کنکاش آلوده و کثیف کرده است. در همین کتاب سم هریس دانشمند عصب شناس از دانشگاه کالیفورنیا به واکاوی دروغ میپردازد. پس از قدرتگیری بعثیها در عراق، او هم بهناچار از عراق اخراج میگردد و به جهت ادامهتحصیل راهی قم میشود. در عین حالا میخواهیم مرز دربین اشاعه گناه و نهی از منکر را را هم رعایت کنیم و ولی فرقی نمی‌کند که درباره چه گناهی حرف می کنیم. روایت داستانی از زنی که در میانۀ پژوهشهای علمی و آزمایشهای عملی، به نتیجهای تکاندهنده و باورنکردنی دست پیدا میکند؛ نتیجهای که تمام مسیر زندگیاش را تغییر و تحول میدهد و او را سوق می‌دهد سمت دوراهیهای زندگی و انتخابهایی سخت و تردیدآمیز. باخواندن این رمان میتوانید یک دورهی اجمالی تاریخ اسلام را مرور کنید و اهمیت زندگی کنیزان و زنان در صدر اسلام اکثر آشنا شوید. دنبال سبک بندگی کردنشان، سبک عبادتشان، سبک رفاقتشان، دنبال سبک زندگی کردنشان در جنگ.

ایندکسر