این ایمیل هشدار تحویل آمازون ممکن است کلاهبرداری فیشینگ باشدمحققان Check Point به دنبال فروش بی سابقه در خرده فروش آنلاین جمعه سیاه و رویدادهای دوشنبه سایبری در سال جاری ، به خریدهای تعطیلات نسبت به افزایش تعداد کمپین های فیشینگ ایمیل که در آن مجرمان سایبری برای آمازون ، DHL ، FedEx و سایر افراد معتمد مطرح می کنند ، هشدار دادند. تأمین کنندگان تحویل

این هشدارهای ایمیل که با تحویل بسته ها پس از آغاز فصل خرید تعطیلات همگام سازی می شوند ، با هدف فریب گیرندگان برای افشای اطلاعات شخصی خود با استفاده از موضوعاتی مانند “مسئله تحویل” یا “پیگیری بار شما” طراحی شده اند.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>