اساسی شرکت در عصر های ایسیو در آموزشگاه ما شما میتوانید تمام مهارت های مورد نیاز همین شغل آشنا شده و برای ورود به بازار کار در همین شغل اصلی درآمد عالی آماده شوید . در صورتی که قصد دارید به صورت رشته ای تعمیرات ایسیو را فرا بگیرید، سفارش می کنیم در عصر های آموزش تعمیرات ایسیو خودرو آموزشگاه فنون الکتریسیته تصویب اسم کرده و در مدت زمانه کوتاهی به یک تعمیرکار حرفه ای ایسیو تبدیل شوید. در دوره آموزش تعمیرات ای سی یو شما با عیب یابی و شیوه دیاگ زدن و اصول برنامه ریزی گونه های متفاوت ECU بصورت عملی و تحت لحاظ تعمیرکار ایسیو آشنا میشوید. تدریس تعمیرات مشقت بار افزاری انواع یونیت کنترل های موجود در اتومبیل یا این که به عبارتی ایسیو سمند ef7 ایسیو خودرو. نقص‌ در ECU در اکثر وقت ها وقت ها بلافاصله موجب روشنشدن چراغ محاسبه شده و خودرو خاموش میشود. بطور کلی می اقتدار گفت ECU والئو J34 جایگزین سری سابق و جدید S2000 در پژو 206 شده است. • 6LPB به جهت پژو های ۴۰۷ به کارگیری می شود و اصلی ۱۱۲ پایه میباشد. آنگاه بر روی این محل ورود ها پردازش های ضروری را انجام داده و بهترین تصمیمات را به تیتر خروجی ارسال می کند. براین اساس از انجام این آزمایش شدیدا دوری کنید و حساس استفاده از شمع فیلرگیری از وجود جریان برق اطمینان پیدا کنید. ولی این اعتقاد و باور به طور کامل خطا است. اهمیت آنکه ایسیوها درابعدا نسبتا ریز طراحی می شوند ولی اهمیت اجزای مضاعف متعددی می باشند که در پایین به مهترین اجزای ECU می پردازیم. به جهت دسترسی به ECU پورتهایی ذیل عنوان OBDوOBD2 وجود داراست که بیشتر خودروها در ذیل دستور و یا درداخل متور قرار دارند. نکته: این دسته ایسیوها به جهت روش اندازی حرفه ها نیاز به یونیت فن جداگانه دارند. نکته: این جور ECUها برای شیوه اندازی حرفه ها نیاز به یونیت فن جداگانه ندارند. در صورت تبدیل پراید ایموبلایزر فن 2 به دور به پراید معمولی، فن 1 بدور می شود. پس از تامین ولتاژهای مناسب، ریزپردازنده ها می توانند آغاز به روش اندازی کنند. مبدلهای دیجیتال به آنالوگ: همانطور که تبدیل دیتا های آنالوگ به دیجیتال اضطراری است، گهگاه تبدیل دیتا های دیجیتال به آنالوگ به جهت اجرای فرمان اضطراری هست و از این مبدل ها استفاده می شود. تبدیل ای سی یو بدین معنی می باشد که در مواقعی کامپیوتر خودرو خراب می گردد یا سرقت میرود. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وبسایت ایسیو گاز پژو.

ایندکسر