اکنون برنامه های افزودنی Chrome باید نحوه استفاده از داده های شما را نشان دهندبرنامه های افزودنی مرورگر وب Chrome Google به زودی مجبور می شوند در مورد داده های کاربر کمی شفافیت بیشتری نشان دهند. از ابتدای سال آینده ، Google سیاستی را معرفی می کند که توسعه دهندگان را ملزم می کند اطلاعاتی را که جمع آوری می کنند و دلیل آن را فاش کنند.

“از ژانویه 2021 ، صفحه جزئیات مربوط به هر برنامه افزودنی در فروشگاه وب Chrome اطلاعات ارائه شده توسط برنامه نویس در مورد داده های جمع آوری شده توسط برنامه افزودنی را به زبانی واضح و قابل فهم نمایش می دهد” ، الكساندر بلوندین و مارك ام. در Chrome توضیح داده شده است. “مجموعه افشای داده ها امروز در دسترس توسعه دهندگان است.”


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>