[ad_1]

آیا فرصتی برای پیگیری اخبار فنی پیدا نکردید؟ به دنبال یک قفل گوش دادن عالی هستید؟ ما شما را با پادکست کاهش سر و صدا TechRadar و سایت های خواهر خود Laptop Mag و راهنمای تام پوشش داده ایم.

نمایش این هفته توسط گرت بیویس ، سردبیر جهانی TechRadar و شری ال اسمیت ، سردبیر Laptop Mag ارائه شد.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر