[ad_1]

تعدادی متفاوت باج افزار گروه ها استراتژی جدیدی را برای ارعاب بیشتر قربانیان اتخاذ کرده اند: آزار و اذیت تلفنی.

گزارش ها از تعدادی از شرکت های امنیت سایبری حاکی از آن است که این روند در اواخر تابستان ظهور کرده و عمدتا متوجه مشاغل مشکوک به استفاده از بایگانی اطلاعات برای بازیابی سیستم ها پس از حمله

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر