[ad_1]

بیش از 243 میلیون برزیلی اطلاعات شخصی خود را به دلیل خطای کد منبع در وب سایت وزارت بهداشت این کشور به صورت آنلاین افشا کرده اند. این مشکل ، که طبق گزارشات حداقل برای شش ماه قابل مشاهده بود ، باز هم نشان می دهد که پروتکل های اساسی امنیت سایبری هنوز در بسیاری از سازمان ها وجود ندارد.

براساس گزارش ها ، اطلاعات شخصی هر کسی که در سیستم بهداشت ملی برزیل ثبت شده باشد ، با روش های نسبتاً ساده قابل کنترل است. نام ، آدرس ، شماره تلفن و جزئیات پزشکی ، از جمله نام متعلق به برخی از افراد که از آن زمان درگذشته اند ، دیده می شود.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر