[ad_1]

استفاده از کنفرانس ویدیویی خدمات از ابتدای همه گیری با نتیجه گیری ملی به شدت جهش کرده اند مقیاس گذاری (و موارد دیگر مانند آن) بخش عمده ای از زندگی روزمره است. با این حال ، همه علاقه به این شکل جدید از ارتباطات را پیدا نکرده اند.

طبق یکی جدید مطالعه توسط متخصص ارائه Buffalo 87 ، پدیده ای معروف به “افزایش اضطراب” برای بسیاری از افراد به یک مشکل جدی تبدیل شده است. به عنوان “احساس وحشت از شما خواسته می شود که به یک تماس ویدیویی بروید” ، مقیاس گذاری اضطراب به سه دلیل مختلف ، تقریباً سه چهارم مردم را درگیر می کند.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر