[ad_1]

از آنجا که Raspberry Pi 4 در حال حاضر نتایج جدی را ارائه می دهد ، شرکت ها در جستجوی فرصت هایی برای قدرت محاسباتی ارزان هستند.

Ikoula ، یک ارائه دهنده میزبانی وب فرانسه ، قبلاً از رایانه ای به اندازه کارت اعتباری به عنوان بخشی از برنامه های میزبانی خود استفاده کرده است.

[ad_2]

منبع: subtitle-news.ir

ایندکسر