آیفون 13 دوباره شایعه شده است که بدون قابلیت حمل است ، اما نه همه مدل ها


مدتی است که شایعه شده است که اپل در حال کار بر روی یک آیفون نامناسب است و به نظر می رسد که آیفون 13 ممکن است این گوشی باشد – یا حداقل یکی از مدل های آیفون 13 باشد.

این به این دلیل است که جان پروسر (رهبر با سوابق مختلط شناخته شده) در نمایش خود در Front Page Tech YouTube گفت که اپل قصد دارد بدون تمیز کردن یکی از مدل های آیفون 13 را بسازد.
منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>