آیا باید این جمعه سیاه تلویزیون Polaroid بخرید؟ راهنمای ما برای نام تجاری بودجه تلویزیون


بسیاری از تلویزیون های خوب و ارزان در اطراف وجود دارد – و شما ممکن است یک تلویزیون فوق العاده ارزان Polaroid را در سوپرمارکت محلی خود بررسی کنید. دوباره ، ممکن است از کنار هم قرار دادن این کلمات گیج شوید – آیا نمی دانید پولاروید دوربین می سازد؟

بله ، پولاروید چند دهه پیش با اختراع دوربین پولاروید ، عکاسی فوری را آغاز کرد. با این حال ، پس از رونق مارک آمریکایی – هنگامی که دوربین های دیجیتال ورشکسته شدند – نام Polaroid اکنون برای تعدادی از محصولات صوتی ، برنامه های عکاسی از تلفن های هوشمند و لباس های یکپارچه مجوز دارد.


منبع: subtitle-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>